برچسب: دوست

 • شیر

  و عشق، خلق زیبایی در شکستن قالب‌های زندگی‌ست…

 • تاریکی

  به وقت تاریکی، دیگران انتخاب می‌کنند که کنارتان بمانند یا..

 • توانستن

  توانستن

  می‌تونیم با هم دوست باشیم. می‌تونیم هر چی که بخواهیم باشیم. موریل باربی، ظرافت جوجه تیغی

 • دوست

  دوست

  اگر هیچ چیز، جز یک دوست ندارید، مطمئن شوید آن را درست انتخاب می‌کنید. موریل باربری، ظرافت جوجه تیغی

 • شایعات

  شایعات

  آدم نمی‌تواند بخاطر شایعات به معاشرتش با یک دوست قدیمی خاتمه بدهد. – گتسبی بزرگ، اسکات فیتزجرالد، رضا رضایی

 • دوست

  دوست

  مادرم نیر میگفت چنین دل به دوستان مسپار و در اندیشه‌ی چیزهای جدی‌تر باش.. سرزمین گوجه‌های سبز،‌ هرتا مولر