بلاگ

  بایگانی آرشیو ها برای تنهایی

تنهایی

تنهایی چنان سخت است که به تنهایی نمی‌توان از پس‌ آن برآمد.