اشتراک گذاری

تنهایی

تنهایی چنان سخت است که به تنهایی نمی‌توان از پس‌ آن برآمد.


نظر بدهید