برچسب: آدم

 • ننویسندگی

  ننویسندگی

  جهان، همان یک نفر بود، که از حال ما بی‌خبر بود..

 • غمگین

  آدم‌ها دوسته‌اند: ۱. آنهایی که ترجیح می‌دهند میان دیگران غمگین باشند. ۲. آنهایی که ترجیح می‌دهند تنها غمگین باشند.

 • شایعات

  شایعات

  آدم نمی‌تواند بخاطر شایعات به معاشرتش با یک دوست قدیمی خاتمه بدهد. – گتسبی بزرگ، اسکات فیتزجرالد، رضا رضایی