بلاگ

  بایگانی آرشیو ها برای شعر
آلبر کامو

شعر و رمان

پیشی گرفتن رمان از شعر و نوشتار دقیق تنها نشان دهنده‌ی تقدم ظاهری درک بر حس حاکم بر هنر است. افسانه‌ی سیزیف، آلبر کامو

آلبر کامو

درک

پیشی گرفتن رمان از شعر و نوشتار دقیق تنها نشان دهنده‌‌ی تقدم ظاهری درک بر حس حاکم بر هنر است. افسانه‌ی سیزیف، آلبر کامو

علیرضا روشن

اندوه

پلک بر پلک می‌گذاری به خودت می‌گویی اندوه نیز مضحک است زیرا تمام می‌شود پلک بر پلک می‌فشاری و می‌دانی آنچه تمام می‌شود تویی و نه اندوه. کسره، علیرضا روشن