برچسب: جوانی

  • جوانی

    جوانی

    بعضی‌ها هستند زودتر از طبیعتشان پیر می‌شوند.. اما باور نباید کرد که جوانی، پیش از وقت، در اینجور آدم‌ها می‌میرد. نه، جانی پنهان می‌شود و می‌ماند. مثل چیزی که شرمنده شده باشد در دهلیزهای پچاپیچ روح، رخ پنهان می‌کند. چهره نشان نمی‌دهد. اما هست. هست و همیشه در کمین است و پی فرصتی است، یا…

  • جوانی

    ناگهان متوجه می‌شوی که دلت می‌خواهد همه چیز دوباره به دورانی برگردد که جوان‌تر بودی، آنقدر جوان که نمی‌فهمیدی در یک آپارتمان ارزان و بدرد نخور زندگی می‌کنی. یک صندلی شکسته چیزی‌ جز یک صندلی‌ نبود. یک قاصدکی که از شکاف سنگ پیاده‌روی روبروی درب جلویی‌ خانه‌تان سر بیرون آورده است، چیزی جز یک باغ…