برچسب: دل

  • دل

    دل

    من نمی‌شکنم، نمی‌شکنم، نمی‌شکنم، ولی به یکباره خرد می‌شوم. چنان که تمام می‌شوم. هر بار حرف‌هایم رو درون خودم می‌ریزم، خودم را اذیت می‌کنم، قسمتی از من سیاه و تاریک می‌شود. عقده می‌شود و چون کسی که باید قسمتی از بدنش را، دستش را، پایش را از خود جدا کند، و با چه رنج و…

  • دل

    اینجوری که همه در مورد شکستن دل حرف میزنن، به نظر میاد آدم تو زندگی فقط یکبار دلش می‌شکنه. ولی به نظر برای من همیشه می‌شکنه… لالایی برای مجرمان کوچک، هدر اونیل