logo-mini
هرتا مولر

فرار

اشتراک گذاری

فرار

تنها کسانی که قصد فرار نداشتند، دیکتاتور و پاسدارانش بودند. در دستان و چشمان و لبانشان می‌دیدی که امروز و فردا و پسین فردا با گلوله و سگ، گورستان برپا می‌کنند.

سرزمین گوجه‌های سبز،‌هرتا مولر

مولی

چیزهاست، نمی‌یارم گفتن. ثلثی گفته شد..


نظر بدهید