فیتز جرالد

مبنا

اشتراک گذاری

مبنا

مبنای رفتار آدم ممکن است محکم باشد مثل صخره، یا شل مثل باتلاق، اما از جایی به بعد دیگر اهمیت نمی‌دهم که این مبنا چی باشد.

گتسبی بزرگ، فیتز جرالد، رضا رضایی


نظر بدهید