جی دی سلینجر

کیف

اشتراک گذاری

کیف

من کشته مرده‌ی زنام. راس راسی کشته مرده‌شونم. نمی‌خوام بگم خیلی اهل حالم و اینا، نه – گرچه اهل حال هستم، منظورم اینه که ازشون خوشم میاد. همیشه کیفشونو میذارن وسط راه..

ناتور دشت، جی دی سلینجر


نظر بدهید