جی دی سلینجر

قرار

اشتراک گذاری

قرار

اگه دختری که با آدم قرار داره خیلی خوشگل و مامانی باشه، کی اهمیت میده که دیر میاد یا زود؟ هیشکی..


نظر بدهید