بلاگ

  بایگانی آرشیو ها برای عاشق

عاشق

برای عاشق شدن، نباید یک شخصیت متفاوت را دوست داشت. برای عاشق شدن، باید یک شخصیت عادی را، متفاوت دوست داشت. زندگی جای دیگریست، میلان کوندرا

غم‌انگیز

هیچ کس نمی‌داند من چه حالی دارم؟ هیچ کس، دلم از تنهایی می‌پوسد و دردهای ناگفتنی توی دلم تلمبار می‌شد. آدم عاشق باشد و نتواند به کسی بگوید، غم‌انگیز نیست؟