اشتراک گذاری

عاشق

برای عاشق شدن،
نباید یک شخصیت متفاوت را دوست داشت.
برای عاشق شدن،
باید یک شخصیت عادی را،
متفاوت دوست داشت.

زندگی جای دیگریست، میلان کوندرا


نظر بدهید