بلاگ

  بایگانی آرشیو ها برای خوشگل
جی دی سلینجر

قرار

اگه دختری که با آدم قرار داره خیلی خوشگل و مامانی باشه، کی اهمیت میده که دیر میاد یا زود؟ هیشکی..