انتقام

آرامش

من بر این باورم که زندگی انتقام تو را از من می‌گیرد. انتقام تویی که نمی‌خواست برای من باشی‌. نیستی و با این وجود، همچنان انتقام می‌گیرد.

وطن

آرامش

آنجا، همه از وطن حرف می‌زدند و تو حرف من بودی.‌.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در شخصی برچسب خورده با ،

شعر

ساده‌ترین شعر، فکر کردن به توست..

مهر

آرامش

تو، صدایم که می‌کنی، همه مهر است..

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در کوتاه برچسب خورده با ،

تو

شب هولناک است و تنهایی بد است. رهایی هراس‌انگیز است. من در انتظار تو بودم. چشم براه تو بودم. تو را می‌خواستم. تو را می‌جستم. نه.. از یافتنت نومید بودم. می‌دانستم که تو هستی اما نمی‌دانستم که تو را خواهم یافت. بی تو نمی‌خواستم به سقفی پناه برم که آن نه سقف تو باشد. نمی‌خواستم… ادامه خواندن تو