برچسب: بازی

  • بازی

    بازی

    بعضی چیز‌ها قوی‌تر هستند. این طبیعت زندگی‌ست. بعضی‌ چیزها هست که ما از آن‌ها قوی‌تریم و بعضی چیز‌ها هست که آن‌ها از ما قوی‌ترند. و بعضی چیزها که دائم با آن‌‌ها در حال جنگیم. گاه ما برنده‌‌ایم، گاه آن‌ها و این تمامی ندارد. زندگی می‌شود همین برد و باخت‌ها. من باخت‌های زیادی داشته‌ام. دردناک، دوست‌داشتنی،…

  • ارزش

    ارزش

    از من خواستی تا بازی شطرنج را به تو آموزش دهم، و من نیز چنین کردم. شطرنج یک بازی فکری خوب است، و در طول سال‌ها، این بازی متفکران زیادی را شگفت‌زده کرد است ولی من از این بازی لذت نمی‌برم. میدانی چرا؟ چون این بازی در دورانی بوجود آمد که ظلم همه جا را…