logo-mini
Mark Haddon

ناراحتی

اشتراک گذاری

ناراحتی

گاهی در مورد چیزهایی ناراحت می‌شویم که دوست نداریم به دیگران بگوییم در مورد آن‌ها ناراحت هستیم و آن‌ها را مثل یک راز نگه می‌داریم‌. یا گاهی، در مورد چیزهایی ناراحت می‌شویم که نمی‌دانیم چیست و می‌گوییم که ناراحت نیستیم. ولی در واقع هستیم.

ماجرای عجیب سگی در شب، مارک هادان

مولی

چیزهاست، نمی‌یارم گفتن. ثلثی گفته شد..


نظر بدهید