اشتراک گذاری

شب

بی‌شک، آنگاه که خداوند، دلتنگی، قهر و دوری را می‌آفرید، شب بود.


نظر بدهید