بلاگ

  بایگانی آرشیو ها برای شرمن الکسی

جاده‌ی خاکی

فکر می‌کنم از اینکه قشنگ‌ترین و باهوش‌ترین و تودل‌بروترین دختر جهان بود خسته شده بود. دلش می‌خواست کمی خل‌بازی دربیاورد. چه‌طوری بگویم، مثلن یکم بزند تو جاده‌ی خاکی. و آن جاده خاکی ‌من بودم‌. خاطرات صد در صد واقعی یک سرخ ‌پوست پاره‌وقت، شرمن الکسی