برچسب: جان

  • خودکشی

    من معتقدم آدمی اگر خواست خود را خلاص کند، باید سخت‌ترین راه را انتخاب کند. راهی که تا ته جانت را درد بکشی، از غم، از غصه.. وگرنه، مگر خودکشی چیزی بغیر از تمام کردن جان است؟ بردن جان نیمه تمام با خود به آن دنیا، هر دنیا، و یا نیمه جان گذاشتن آن چه…

  • آغوش تو

    آغوش تو

    جایی باید باشد،غیر از این کنج تنهاییتا آدم گاهی آنجا جان بدهد. جایی مثل آغوش توکه جان می‌دهد برای جان دادن..