برچسب: زندگی

 • زندگی

  فقط تجربه‌ی یک بیماری سهمگین می‌تواند ما را از مرگ دور کند. تنها بیمار است که زندگی را عمیقا می‌طلبد و پر از خواستِ زندگی می‌شود.

 • خاطره

  خاطره

  مردی که فقط یک روز زندگی کرده باشد، می‌تواند بی هیچ رنجی، صد سال در زندان بماند. چون آنقدر خاطره خواهد داشت که کسل نخواهد شد. بیگانه، آلبر کامو

 • مرگ

  مرگ

  اگر من بمیرم، یعنی زندگی هم کردم. – انسان‌ها

 • زندگی

  زندگی

  وقتی ازم می‌پرسن چطوری تونستم از زندگی میون خلافکارا فرار کنم، همیشه یه جواب بهشون میدم: فرار نکردم،‌ فقط عضو بدترین گروه خلافکارا شدم. – قانون شیکاگو