logo-mini

بلاگ

  تمامی پست ها از مولی

خود رهایی

این روز‌ها دائم به خودکشی فکر می‌کنم. البته بیشتر به این می‌اندیشم که بیشتر خود رهایی‌ست تا خودکشی. آنچه بیشتر از هر چیز آزارم می‌دهد این است که دلیلی برای آن نمی‌یابم. من که در سخت‌ترین شرایط و در بدترین وضعیت دوام آورده‌ام، و جنگیده‌ام و مشتاقانه به زندگی ادامه داده‌ام، ‌دارم به تسلیم شدن […]

فیتزجرالد

مبنا

مبنای رفتار آدم ممکن است محکم باشد مثل صخره، یا شل مثل باتلاق، اما از جایی به بعد دیگر اهمیت نمی‌دهم که این مبنا چی باشد. گتسبی بزرگ، اسکات فیتزجرالد، رضا رضایی

فیتزجرالد

کلمات

ولی ما همیشه با کمترین کلمات، منظورمان رو خوب می‌رسانیم. گتسبی بزرگ، اسکات فیتزجرالد، رضا رضایی

وابسته

هر دری یا وا می‌شود یا بسته من وابسته

هرتا مولر

دوست

مادرم نیر میگفت چنین دل به دوستان مسپار و در اندیشه‌ی چیزهای جدی‌تر باش.. سرزمین گوجه‌های سبز،‌ هرتا مولر

مطب

گل‌های مطب دکتر

آلبر کامو

بهای عشق

احساس تحقیر او نسبت به خدایان، نفرت از مرگ و عشق او به زندگی برایش عذابی وصف‌ناپذیر را به ارمغان آورده است، به طوری که با تمامی هستی و وجود خویش جان می‌کند ولی ثمره‌ای به بار نمی‌آورد. این بهایی‌ست که باید در ازای عشق به این دنیا پرداخت. پرومته در جهنم، آلبر کامو، ترجمه‌ی‌کامل […]

آلبر کامو

شعر و رمان

پیشی گرفتن رمان از شعر و نوشتار دقیق تنها نشان دهنده‌ی تقدم ظاهری درک بر حس حاکم بر هنر است. افسانه‌ی سیزیف، آلبر کامو

آلبر کامو

درک

پیشی گرفتن رمان از شعر و نوشتار دقیق تنها نشان دهنده‌‌ی تقدم ظاهری درک بر حس حاکم بر هنر است. افسانه‌ی سیزیف، آلبر کامو

آلبر کامو

پرومته

انقلاب همواره علیه خدایان بوده است و پرومته نخستین فاتح نوین آن بوده است. انقلاب ادعای انسان علیه سرنوشتش می‌باشد. افسانه‌ی سیزیف،‌ آلبر کامو پرومته یا پرومتئوس (به انگلیسی: Prometheus) در اسطوره‌های یونانی، یکی از تیتان‌ها و پسر یاپتوس و کلیمنه و خدای آتش است. او عاشق آتنا دختر زئوس شد و تنها کسی بود […]